Foto: Canada 2017, Lliard

Gezinsgerichte behandeling

Gezinsgerichte behandeling is een vorm van systeemtherapie, waarbij alle gezinsleden belangrijk zijn en ieder zijn of haar aandeel heeft in het gezinsleven. We onderzoeken hierin samen hoe jullie als gezin op elkaar reageren, hoe problemen ontstaan, in stand worden gehouden en waar jullie kwaliteiten en krachten liggen.

Kinderen en (jong)volwassenen hebben soms de woorden niet om zichzelf uit te drukken, zeker als ze niet lekker in hun vel zitten. Dit kan zich uiten in boze buien, ruzie maken, terugtrekken, niet luisteren naar elkaar, problemen met school, slechte concentratie enzovoort.

De werkwijze vanuit Praktijk Levenspad kenmerkt zich door respectvol met jullie te onderzoeken wat de diepere betekenis is van bepaalde (gedrags)patronen. Dit gaat verder dan het aanreiken van tips en adviezen; het gaat over herstel van werkelijk contact.

In de maatschappij wordt er steeds meer van ons als mens gevraagd, zeker bij kinderen en jongeren is de druk om te presteren en erbij te horen vaak groot. Dit kan met name voor gevoelige kinderen veel stress geven en een onvermogen om hier mee om te gaan.

Voorbeelden van groeivragen:

  • Er is sprake van negatieve interactiepatronen waarin er veel conflicten zijn of juist een gevoel dat jullie elkaar kwijt zijn geraakt.
  • Jullie willen graag een stevig fundament (terug) in jullie communicatie en werkelijk contact ervaren, binnen jullie relatie en/of als gezin.
  • Jullie kind (en/of jullie als ouders) is hooggevoelig en jullie willen daar graag hulp bij.
  • Jullie gaan scheiden en willen dit zorgvuldig en in verbinding met elkaar doen.

In deze folder vindt je meer informatie over mijn werkwijze.

Op deze pagina vindt je meer informatie voor kinderen en jongeren.

Je kunt hier contact met me opnemen of me bellen of een bericht sturen.